DENBIGHSHIRE DIGITAL ADVENTURES

Languages

Download tomorrow's adventure

Hear about life on the canal in the 19th Century

 

Yn 1862, teithiodd y bonheddwr Fictoraidd George Borrow ar droed o amgylch Cymru, gan gasglu deunydd ar gyfer ei lyfr Wild Wales; its People, Language and Scenery. Mae’r llyfr yn cynnwys profiadau a meddyliau Borrow wrth iddo deithio’r wlad, ac fe’i hystyrir heddiw yn ffynhonell werthfawr o wybodaeth ynglŷn â’r wlad ar y pryd.

Gwrandewch yma ar y darn o Wild Wales, ble mae Borrow yn cyfarfod dyn camlas wrth iddo dreulio amser ar gamlas Llangollen.