DENBIGHSHIRE DIGITAL ADVENTURES

Languages

Download tomorrow's adventure

Where to walk your dog in Denbighshire, North Wales

Mae Sir Ddinbych yn ardal wych, ac mae'n agor y drws i ystod eang o opsiynau ar gyfer teithiau cerdded gwych yng Ngogledd Cymru gyda’ch ci. Mae'r posibiliadau yn ddiddiwedd bron; mae math gwahanol o lwybr ar gael i siwtio pob un o’ch  anghenion, o lwybrau coedwig i deithiau cerdded arfordirol.

Mae popeth ar gael, o deithiau cerdded hardd drwy gefn gwlad, fel yr ardal o amgylch adfeilion Castell Dinas Bran, i deithiau cerdded o amgylch adeiladau hynafol urddasol, megis y Castell Dinbych mawreddog.

Os byddai'n well gennych fynd am dro o gwmpas rhai gerddi cyhoeddus hudolus, gallwch fynd ar daith allan i dŷ gwledig Plas Newydd, neu am dro wrth y dŵr ger y Rhaeadr Bwlch yr Oernant hyfryd, a grëwyd gan Thomas Telford, yn ogystal â'r llwybr ar hyd y gamlas .

Roedd ein tasg ragorol yn golygu mynd ar nifer fawr o deithiau o amgylch Sir Ddinbych fel y gallem gyflwyno detholiad o'r teithiau cerdded gorau yng Ngogledd Cymru i chi. Os ydych yn chwilio am ysbrydoliaeth am ble i fynd â’ch ci (neu gŵn!) nesaf, defnyddiwch ein rhestr i'ch helpu i gael diwrnod gwych allan. Mae yna gymaint o ddewisiadau da fel y gallech hyd yn oed ddewis dod am wyliau cerdded yn yr ardal.

Rydym hyd yn oed wedi rhestru pa mor anodd yw pob taith, yn ogystal â'r cyfleusterau yn yr ardaloedd cyfagos, er mwyn i chi dreulio llai o amser yn ymchwilio a mwy o amser yn mwynhau eich amser yn yr awyr agored a chymryd yr holl olygfeydd hyfryd i mewn!

 

Pencoed, Dinbych

 1. A yw'r lleoliad yn hygyrch?

Ydi

 1. A oes lle parcio gerllaw?

Oes, ar y brif ffordd

 1. A ellir gollwng cŵn oddi ar eu tennyn?

Gellir

 1. Pa mor anodd yw'r tir?

Gwastad yn bennaf

 1. A oes unrhyw fryniau serth?

Grisiau serth i un cyfeiriad

 1. A oes unrhyw giatiau neu gamfeydd a fyddai'n fwy o rwystr i'r rhai llai abl?

Nac oes

 1. A oes llwybrau palmantog i’ch arwain?

Llwybr hawdd palmantog i un cyfeiriad

 1. A oes arwyddbyst rheolaidd?

Oes

 1. Pa fath o amwynderau lleol sydd ar gael ar hyd y daith? Er enghraifft, toiledau cyhoeddus, biniau sbwriel, biniau cŵn, tafarndai a chaffis cyfeillgar i gŵn gyda phowlenni dŵr, ac ati

Biniau Cŵn ar gael

 1. Pa mor hir mae'n ei gymryd i fynd o un lleoliad i'r llall?

Amherthnasol

 1. Pa fath o bethau y dylech fynd gyda chi ar gyfer eich taith? Er enghraifft, tennyn, teganau, tywel (i sychu cŵn gwlyb os oes dŵr ar y ffordd) ac ati

Tennyn, potel o ddŵr ar gyfer y cŵn (dim dŵr ar y ffordd)

 1. Pa mor hir mae'n gymryd i gwblhau’r daith?

Un awr

 1. Beth yw amgylchedd y daith gerdded?

Coedwigoedd a dolydd 

 1.  A oes unrhyw ardaloedd lle mae cyfyngiad ar gŵn ar hyd y daith?

Nac oes

 1. A yw'r teithiau cerdded hyn yn addas ar gyfer plant bach, neu a ellir mynd â bygis arnynt?

Ydyn

 

Castell Dinbych

 1. A yw'r lleoliad yn hygyrch?

Ydi

 1. A oes lle parcio gerllaw?

Oes

 1. A ellir gollwng cŵn oddi ar eu tennyn?

Gellir, tu allan i dir y castell

 1. Pa mor anodd yw'r tir?

Hawdd

 1. A oes unrhyw fryniau serth?

Nac oes

 1. A oes unrhyw giatiau neu gamfeydd a fyddai'n fwy o rwystr i'r rhai llai abl?

Nac oes

 1. A oes llwybrau palmantog i’ch arwain?

Oes

 1. A oes arwyddbyst rheolaidd?

Oes

 1. Pa fath o amwynderau lleol sydd ar gael ar hyd y daith? Er enghraifft, toiledau cyhoeddus, biniau sbwriel, biniau cŵn, tafarndai a chaffis cyfeillgar i gŵn gyda phowlenni dŵr, ac ati

Biniau sbwriel, toiled ar y safle. Hefyd, lluniaeth i chi helpu eich hun iddynt yn y Ganolfan Ymwelwyr

 1. Pa mor hir mae'n ei gymryd i fynd o un lleoliad i'r llall?

30 munud o gwmpas y castell wrth gerdded yn gyflym, hirach os ydych yn stopio i weld yr olygfa

 1. Pa fath o bethau y dylech fynd gyda chi ar gyfer eich taith? Er enghraifft, tennyn, teganau, tywel (i sychu cŵn gwlyb os oes dŵr ar y ffordd) ac ati

Tennyn

 1. Pa mor hir mae'n gymryd i gwblhau’r daith?

30 munud neu fwy

 1. Beth yw amgylchedd y daith gerdded?

Caeau a thai, gyda golygfa dros dref Dinbych, ac wrth gwrs y Castell 

 1.  A oes unrhyw ardaloedd lle mae cyfyngiad ar gŵn ar hyd y daith?

Nac oes

 1. A yw'r teithiau cerdded hyn yn addas ar gyfer plant bach, neu a ellir mynd â bygis arnynt?

Ydyn

 

Llwybr Tynnu Llangollen

 1. A yw'r lleoliad yn hygyrch?

Ydi

 1. A oes lle parcio gerllaw?

Oes, yn y dref ac ar hyd y ffyrdd mynediad

 1. A ellir gollwng cŵn oddi ar eu tennyn?

Gellir

 1. Pa mor anodd yw'r tir?

Hawdd

 1. A oes unrhyw fryniau serth?

Nac oes

 1. A oes unrhyw giatiau neu gamfeydd a fyddai'n fwy o rwystr i'r rhai llai abl?

Nac oes

 1. A oes llwybrau palmantog i’ch arwain?

Oes

 1. A oes arwyddbyst rheolaidd?

Oes

 1. Pa fath o amwynderau lleol sydd ar gael ar hyd y daith? Er enghraifft, toiledau cyhoeddus, biniau sbwriel, biniau cŵn, tafarndai a chaffis cyfeillgar i gŵn gyda phowlenni dŵr, ac ati

Ystafell de a thoiledau ar gael yng Nglanfa Llangollen, biniau a chaffis gyda phowlenni dŵr yn y dref

 1. Pa mor hir mae'n ei gymryd i fynd o un lleoliad i'r llall?

Tua 40 munud o'r llwybr tynnu i Raeadr Bwlch yr Oernant

 1. Pa fath o bethau y dylech fynd gyda chi ar gyfer eich taith? Er enghraifft, tennyn, teganau, tywel (i sychu cŵn gwlyb os oes dŵr ar y ffordd) ac ati

Tennyn

 1. Pa mor hir mae'n gymryd i gwblhau’r daith?

Tua 40 munud bob ffordd, 1 awr 20 i gyd

 1. Beth yw amgylchedd y daith gerdded?

Y Gamlas a’r afon

 1.  A oes unrhyw ardaloedd lle mae cyfyngiad ar gŵn ar hyd y daith?

Nac oes

 1. A yw'r teithiau cerdded hyn yn addas ar gyfer plant bach, neu a ellir mynd â bygis arnynt?

Ydyn

 

Rhaeadr Bwlch yr Oernant, Llangollen

 1. A yw'r lleoliad yn hygyrch?

Ydi

 1. A oes lle parcio gerllaw?

Maes parcio ar gael yng Ngwesty'r Chainbridge, 20 munud i ffwrdd. Hefyd cilfan gyfagos gyda byrddau picnic ar y B5103

 1. A ellir gollwng cŵn oddi ar eu tennyn?

Na

 1. Pa mor anodd yw'r tir?

Hawdd

 1. A oes unrhyw fryniau serth?

Nac oes

 1. A oes unrhyw giatiau neu gamfeydd a fyddai'n fwy o rwystr i'r rhai llai abl?

Un gamfa ger tŷ pwmpio Rhaeadr Bwlch yr Oernant

 1. A oes llwybrau palmantog i’ch arwain?

Oes

 1. A oes arwyddbyst rheolaidd?

Nac oes

 1. Pa fath o amwynderau lleol sydd ar gael ar hyd y daith? Er enghraifft, toiledau cyhoeddus, biniau sbwriel, biniau cŵn, tafarndai a chaffis cyfeillgar i gŵn gyda phowlenni dŵr, ac ati

Biniau, Gwesty’r Chainbridge ger Rhaeadr Bwlch yr Oernant, bwytai eraill ar gael yn y dref

 1. Pa mor hir mae'n ei gymryd i fynd o un lleoliad i'r llall?

40 munud

 1. Pa fath o bethau y dylech fynd gyda chi ar gyfer eich taith? Er enghraifft, tennyn, teganau, tywel (i sychu cŵn gwlyb os oes dŵr ar y ffordd) ac ati

Tennyn

 1. Pa mor hir mae'n gymryd i gwblhau’r daith?

40 munud

 1. Beth yw amgylchedd y daith gerdded?

Afon, camlas, coed 

 1.  A oes unrhyw ardaloedd lle mae cyfyngiad ar gŵn ar hyd y daith?

Nac oes

 1. A yw'r teithiau cerdded hyn yn addas ar gyfer plant bach, neu a ellir mynd â bygis arnynt?

Ydyn

 

Plas Newydd, Llangollen

 1. A yw'r lleoliad yn hygyrch?

Ydi

 1. A oes lle parcio gerllaw?

Oes

 1. A ellir gollwng cŵn oddi ar eu tennyn?

Na

 1. Pa mor anodd yw'r tir?

Hawdd

 1. A oes unrhyw fryniau serth?

Nac oes

 1. A oes unrhyw giatiau neu gamfeydd a fyddai'n fwy o rwystr i'r rhai llai abl?

Nac oes

 1. A oes llwybrau palmantog i’ch arwain?

Oes

 1. A oes arwyddbyst rheolaidd?

Oes

 1. Pa fath o amwynderau lleol sydd ar gael ar hyd y daith? Er enghraifft, toiledau cyhoeddus, biniau sbwriel, biniau cŵn, tafarndai a chaffis cyfeillgar i gŵn gyda phowlenni dŵr, ac ati

Toiledau a chaffi ar y tir

 1. Pa mor hir mae'n ei gymryd i fynd o un lleoliad i'r llall?

30 munud

 1. Pa fath o bethau y dylech fynd gyda chi ar gyfer eich taith? Er enghraifft, tennyn, teganau, tywel (i sychu cŵn gwlyb os oes dŵr ar y ffordd) ac ati

Tennyn

 1. Pa mor hir mae'n gymryd i gwblhau’r daith?

30 munud

 1. Beth yw amgylchedd y daith gerdded?

Y tir a’r gerddi

 1.  A oes unrhyw ardaloedd lle mae cyfyngiad ar gŵn ar hyd y daith?

Oes - dydyn nhw ddim yn cael dod i mewn i’r tŷ

 1. A yw'r teithiau cerdded hyn yn addas ar gyfer plant bach, neu a ellir mynd â bygis arnynt?

Ydyn

 

Abaty Glyn y Groes, Llangollen

 1. A yw'r lleoliad yn hygyrch?

Ydi

 1. A oes lle parcio gerllaw?

Oes, er dim ond ychydig sydd yna

 1. A ellir gollwng cŵn oddi ar eu tennyn?

Gellir

 1. Pa mor anodd yw'r tir?

Hawdd

 1. A oes unrhyw fryniau serth?

Nac oes

 1. A oes unrhyw giatiau neu gamfeydd a fyddai'n fwy o rwystr i'r rhai llai abl?

Nac oes

 1. A oes llwybrau palmantog i’ch arwain?

Oes

 1. A oes arwyddbyst rheolaidd?

Oes

 1. Pa fath o amwynderau lleol sydd ar gael ar hyd y daith? Er enghraifft, toiledau cyhoeddus, biniau sbwriel, biniau cŵn, tafarndai a chaffis cyfeillgar i gŵn gyda phowlenni dŵr, ac ati

Toiledau, biniau, a siop ar y safle, caffi a bwyty ym Maes Carafanau Abbey Farm

 1. Pa mor hir mae'n ei gymryd i fynd o un lleoliad i'r llall?

30 munud

 1. Pa fath o bethau y dylech fynd gyda chi ar gyfer eich taith? Er enghraifft, tennyn, teganau, tywel (i sychu cŵn gwlyb os oes dŵr ar y ffordd) ac ati

Tennyn

 1. Pa mor hir mae'n gymryd i gwblhau’r daith?

Un awr

 1. Beth yw amgylchedd y daith gerdded?

Caeau, coed, nentydd, a maes carafannau

 1.  A oes unrhyw ardaloedd lle mae cyfyngiad ar gŵn ar hyd y daith?

Nac oes

 1. A yw'r teithiau cerdded hyn yn addas ar gyfer plant bach, neu a ellir mynd â bygis arnynt?

Ydyn

 

Castell Dinas Bran, Llangollen

 1. A yw'r lleoliad yn hygyrch?

Ydi

 1. A oes lle parcio gerllaw?

Oes

 1. A ellir gollwng cŵn oddi ar eu tennyn?

Gellir, ond nid yn y cae defaid

 1. Pa mor anodd yw'r tir?

Tir serth iawn, nid yw’n addas ar gyfer hen gŵn

 1. A oes unrhyw fryniau serth?

Oes

 1. A oes unrhyw giatiau neu gamfeydd a fyddai'n fwy o rwystr i'r rhai llai abl?

Oes

 1. A oes llwybrau palmantog i’ch arwain?

Nac oes

 1. A oes arwyddbyst rheolaidd?

Nac oes

 1. Pa fath o amwynderau lleol sydd ar gael ar hyd y daith? Er enghraifft, toiledau cyhoeddus, biniau sbwriel, biniau cŵn, tafarndai a chaffis cyfeillgar i gŵn gyda phowlenni dŵr, ac ati

Mae llawer o amwynderau yng nghanol tref Llangollen

 1. Pa mor hir mae'n ei gymryd i fynd o un lleoliad i'r llall?

Mae'n cymryd awr a hanner i gyrraedd y top

 1. Pa fath o bethau y dylech fynd gyda chi ar gyfer eich taith? Er enghraifft, tennyn, teganau, tywel (i sychu cŵn gwlyb os oes dŵr ar y ffordd) ac ati

Tennyn a dŵr ar gyfer y cŵn, esgidiau cerdded a dillad addas ar gyfer eich hun

 1. Pa mor hir mae'n gymryd i gwblhau’r daith?

2-3 awr

 1. Beth yw amgylchedd y daith gerdded?

Coed, caeau a defaid

 1.  A oes unrhyw ardaloedd lle mae cyfyngiad ar gŵn ar hyd y daith?

Oes - ardaloedd gyda defaid

 1. A yw'r teithiau cerdded hyn yn addas ar gyfer plant bach, neu a ellir mynd â bygis arnynt?

Nac ydyn

 

Carchar Rhuthun

 

 1. A yw'r lleoliad yn hygyrch?

Ydi

 1. A oes lle parcio gerllaw?

Oes

 1. A ellir gollwng cŵn oddi ar eu tennyn?

Na

 1. Pa mor anodd yw'r tir?

Hawdd

 1. A oes unrhyw fryniau serth?

Nac oes

 1. A oes unrhyw giatiau neu gamfeydd a fyddai'n fwy o rwystr i'r rhai llai abl?

Nac oes

 1. A oes llwybrau palmantog i’ch arwain?

Oes

 1. A oes arwyddbyst rheolaidd?

Oes

 1. Pa fath o amwynderau lleol sydd ar gael ar hyd y daith? Er enghraifft, toiledau cyhoeddus, biniau sbwriel, biniau cŵn, tafarndai a chaffis cyfeillgar i gŵn gyda phowlenni dŵr, ac ati

Toiledau a chaffi gyda bowlenni dŵr wrth y maes parcio ar Stryd Clwyd, biniau

 1. Pa mor hir mae'n ei gymryd i fynd o un lleoliad i'r llall?

Pum munud o’r parc i’r Carchar

 1. Pa fath o bethau y dylech fynd gyda chi ar gyfer eich taith? Er enghraifft, tennyn, teganau, tywel (i sychu cŵn gwlyb os oes dŵr ar y ffordd) ac ati

Tennyn

 1. Pa mor hir mae'n gymryd i gwblhau’r daith?

40 munud o amgylch y parc

 1. Beth yw amgylchedd y daith gerdded?

Y Carchar ei hun

 1.  A oes unrhyw ardaloedd lle mae cyfyngiad ar gŵn ar hyd y daith?

Nac oes

 1. A yw'r teithiau cerdded hyn yn addas ar gyfer plant bach, neu a ellir mynd â bygis arnynt?

Ydyn

 

Cae Ddôl, Rhuthun

 1. A yw'r lleoliad yn hygyrch?

Ydi 

 1. A oes lle parcio gerllaw?

Oes

 1. A ellir gollwng cŵn oddi ar eu tennyn?

Gellir

 1. Pa mor anodd yw'r tir?

Hawdd

 1. A oes unrhyw fryniau serth?

Nac oes

 1. A oes unrhyw giatiau neu gamfeydd a fyddai'n fwy o rwystr i'r rhai llai abl?

Nac oes

 1. A oes llwybrau palmantog i’ch arwain?

Oes

 1. A oes arwyddbyst rheolaidd?

Nac oes

 1. Pa fath o amwynderau lleol sydd ar gael ar hyd y daith? Er enghraifft, toiledau cyhoeddus, biniau sbwriel, biniau cŵn, tafarndai a chaffis cyfeillgar i gŵn gyda phowlenni dŵr, ac ati

Caffi ger y maes parcio gyda phowlenni dŵr ac ardal eistedd tu allan

 1. Pa mor hir mae'n ei gymryd i fynd o un lleoliad i'r llall?

45 munud o amgylch y parc

 1. Pa fath o bethau y dylech fynd gyda chi ar gyfer eich taith? Er enghraifft, tennyn, teganau, tywel (i sychu cŵn gwlyb os oes dŵr ar y ffordd) ac ati

Tennyn

 1. Pa mor hir mae'n gymryd i gwblhau’r daith?

45 munud

 1. Beth yw amgylchedd y daith gerdded?

Ffrwd, dolydd, coetir

 1.  A oes unrhyw ardaloedd lle mae cyfyngiad ar gŵn ar hyd y daith?

Oes - wrth y pwll, oherwydd yr elyrch

 1. A yw'r teithiau cerdded hyn yn addas ar gyfer plant bach, neu a ellir mynd â bygis arnynt?

Ydyn

 

Nantclwyd-y-dre, Rhuthun

 

 1. A yw'r lleoliad yn hygyrch?

Ydi

 1. A oes lle parcio gerllaw?

Oes, nifer o feysydd parcio talu ac arddangos

 1. A ellir gollwng cŵn oddi ar eu tennyn?

Na, a dydyn nhw ddim yn cael dod i mewn i’r tŷ

 1. Pa mor anodd yw'r tir?

Hawdd

 1. A oes unrhyw fryniau serth?

Nac oes

 1. A oes unrhyw giatiau neu gamfeydd a fyddai'n fwy o rwystr i'r rhai llai abl?

Nac oes

 1. A oes llwybrau palmantog i’ch arwain?

Oes

 1. A oes arwyddbyst rheolaidd?

Nac oes

 1. Pa fath o amwynderau lleol sydd ar gael ar hyd y daith? Er enghraifft, toiledau cyhoeddus, biniau sbwriel, biniau cŵn, tafarndai a chaffis cyfeillgar i gŵn gyda phowlenni dŵr, ac ati

Biniau ar gael, bwyty a chaffi gyda phowlenni dŵr gerllaw

 1. Pa mor hir mae'n ei gymryd i fynd o un lleoliad i'r llall?

Pum munud o'r Carchar neu ddeng munud o'r parc

 1. Pa fath o bethau y dylech fynd gyda chi ar gyfer eich taith? Er enghraifft, tennyn, teganau, tywel (i sychu cŵn gwlyb os oes dŵr ar y ffordd) ac ati

Tennyn

 1. Pa mor hir mae'n gymryd i gwblhau’r daith?

20 munud

 1. Beth yw amgylchedd y daith gerdded?

Afon Clwyd a Chastell Rhuthun gerllaw

 1.  A oes unrhyw ardaloedd lle mae cyfyngiad ar gŵn ar hyd y daith?

Nac oes

 1. A yw'r teithiau cerdded hyn yn addas ar gyfer plant bach, neu a ellir mynd â bygis arnynt?

Ydyn