DENBIGHSHIRE DIGITAL ADVENTURES

Languages

Download tomorrow's adventure

Llangollen steam train

Roedd y gamlas ond yn un o’r ffactorau a drodd Llangollen yn ganolfan cludiant mor bwysig ym Mhrydain Oes Fictoria.  Cyrhaeddodd y rheilffordd y dref yn 1848 ac roedd yn destun cryn gyffro i wibdeithwyr fyddai’n cyrraedd yma yn eu miloedd i anadlu’r awyr iach a mwynhau’r golygfeydd ysblennydd.  Caewyd y lein a’r orsaf yn 1965 ac fe’u gadawyd i ddadfeilio hyd nes i selogion fynd ati i’w hail-agor yn yr 1970au fel cyrchfan boblogaidd i dwristiaid.  Erbyn heddiw, adferwyd harddwch yr orsaf, ac mae ganddi ystafell de ac amserlen reolaidd o deithiau ar hen injans stêm.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i http://www.llangollen-railway.co.uk